Provozované služby

Tříkrálová sbírka 2008 - 2016

INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE v Charitě Konice:

http://www.konice.charita.cz/zadame-vas-o-podporu-a-pomoc/trikralova-sbirka-u-nas/

O tříkrálové sbíce v celorepublikově:

http://www.trikralovasbirka.cz/

 Informace do roku 2015 o tom, jak probíhala TS v oblasti, kde působí Charita Konice, najdete na těchto stránkách

http://www.charitakonice.cz/index.php/trikralovasbirka 

 příp. dále v odkazech: Charita Konice - Fotogalerie TKS

 


 Tříkrálová sbírka 2016 v Konickém regionu ... v těchto článcích:

Tříkrálová koleda na Konicku

 

 

Předchozí ročníky:


Tříkrálová sbírka 2015 Charita Konice


Během třetího lednového týdne 2015 bylo na obecních úřadech rozpečetěno 115 tříkrálových pokladen.

 Celková částka 436. 330,- Kč

 Děkujeme všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku finančním obnosem!

Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci TS, koledníkům, pracovníkům Charity!

Děkujeme za modlitby a nezištnou pomoc!

Děkujeme všem !!!

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013-2014-2015/ke stažení v pdf:

 http://www.charitakonice.cz/index.php/ke-stazeni/trikralova-sbirka

 

Fotogalerie:

http://www.charitakonice.cz/index.php/chfotogalerie/category/93-trikralova-sbirka-ts-2015

 

 Zveme koledníky na kluziště, jako poděkování za pomoc při Tříkrálovém koledování:

 

 Výsledky TS 2015 v jednotlivých obcích:


 

 

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v ČR

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/


Týdeník Prostějovska

Tříkrálová sbírka na Konicku: Rozzářilo se mnoho očí

Pondělí, Leden 12, 2015 - 11:00

Helena Baronová

Konicko – Sobotní deštivé ráno bylo na Konicku ve znamení Tříkrálové sbírky. Na čtyři stovky koledníků se vydalo do ulic Konice a vesnic konického děkanátu, kde do každého domu přinesli vánoční poselství a zároveň poprosili o příspěvek pro potřebné.

Letos máme 115 zapečetěných pokladniček, do terénu vyrazilo zhruba sto skupinek,“ řekla Týdeníku při sobotním ranním rozchodu koledníků koordinátorka Tříkrálové sbírky na Konicku Naďa Páleníková z Charity Konice s tím, že déšť ještě během Tříkrálové sbírky nikdy nezažili.

Další premiérou byla také účast bývalé ředitelky Charity Konice Ireny Lenfeldové při koledování přímo v terénu. V předchozích ročnících, co by ředitelka, vše zaštiťovala spíš organizačně. „Byla to pro mne nová zkušenost a velmi pozitivní. Rozzářilo se mnoho očí těch, kteří dávali dary, což bylo i pro mne obrovskou radostí,“ přiznala se při společném odpoledním setkání koledníků na konické faře.

Tříkrálová sbírka na Konicku má svá zažitá pravidla. Každý z koledníků dostane na svoji pouť svačinu, na konické faře je pak pro všechny také připraveno občerstvení v podobě guláše, sekané či polévky. Ke zvyklostem také patří tradiční setkávání bezprostředně po ukončení koledování, kdy se postupně vrací Tři králové ze svých obchůzek a vyměňují si dojmy a zkušenosti, které už veskrze bývají spíš jen pozitivní. Každoročně je také za odměnu připraveno bruslení na kluzišti v Konici. To letos proběhne v sobotu 31. ledna odpoledne spolu s vyhlášením taktéž neodmyslitelné ‚sázkové kanceláře‘, kdy si během koledování všichni mohou tipnout na konečný výtěžek Tříkrálové sbírky na Konicku.    

odkaz na článek a fotky:

http://www.itydenik.cz/zpravy/trikralova-sbirka-na-konicku-rozzarilo-se-mnoho-oci

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka 2014 Charita Konice


Během pondělí a úterý druhého lednového týdne 2014 bylo na obecních úřadech rozpečetěno 110 tříkrálových pokladen.


 Celková částka 400. 935,- Kč


 Děkujeme všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku finančním obnosem!

Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci TS, koledníkům, pracovníkům Charity!

Děkujeme za modlitby a nezištnou pomoc!

Děkujeme všem !!!


Charita Konice zve účastníky TS 2014 na kluziště do Konice, jako poděkování za pomoc při Tříkrálové sbírce 2014.


Informace od hlavního koordinátora sbírky - Marek Navrátil (Olomouc)

http://olomouc.idnes.cz/rozhovor-s-hlavnim-koordinatorem-trikralove-sbirky-markem-navratilem-13a-/olomouc-zpravy.aspx?c=A140106_2018476_olomouc-zpravy_stk

 

Požehnání koledníkům v Konici 3. 1. 2013  a setkání koledníků na faře v Konici 4. 1. 2014: 

Aby mohli koledníci vyrazit do ulic s koledou, bylo jim v pátek 3. 1. 2013 uděleno požehnání na cestu od o. Milana Ryšánka, děkana v kostele Narození Panny Marie v Konici.

Dne 4. 1. 2014 byla konická fara otevřena pro všechny "krále", kteří se rozhodli podpořit svou koledou Tříkrálovou sbírku 2014.

Tříkrálová sbírka probíhá v našem regionu již patnáctým rokem a každý rok ji organizačně zvládáme lépe. Během pátku a sobotního odpoledne proběhla koleda v 63 obcích. Do ulic vyrazilo asi 370 "králů" se zapečetěnými pokladničkami.

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom nemohli Tříkrálovou sbírku zrealizovat !!!

 

Fotogalerie a informace o tom, jak probíhala sbírka v Konickém regionu z tisku:

http://www.iprostejov.cz/cz/p/konici-a-okoli-obeslo-370-kralu-s-kasickami/ 

http://www.furtovnik.cz/na-konicko-je-dokoledovany-pred-kolednikama-klobok-dule/ 

http://www.itydenik.cz/zpravy/trikralova-sbirka-na-konicku-se-zvladla-za-sobotu 

 

Koledníci z Konice si jeli pro požehnání i do Přerova 30. 12. 2013

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/413231100031230-udalosti-v-regionech/

 

Výsledky TS v jednotlivých obcích za rok 2012-2013-2014

 

Informační leták o využití prostředků vykoledovaných Charitou Konice při TS 2013 a záměry Charity Konice do budoucna

-----------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka 2013 Charita Konice

Během první poloviny tohoto týdne byly rozpečetěny na obecních úřadech všechny tříkrálové pokladny.

 Celková částka 401. 681,- Kč


 Děkujeme všem, kteří přispěli naTříkrálovou sbírku finančním obnosem!

Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci TS, koledníkům, pracovníkům Charity!

Děkujeme za modlitby a nezištnou pomoc!

Děkujeme všem !!!Výsledky Tříkrálové sbírky 2011-2012-2013:


5. 1. 2013 Setkání tříkrálových koledníků na faře v Konici


V sobotu 5. 1. 2013 se konická fara se stejně jako během předcházejících let stala místem, odkud vyráželi do ulic tříkráloví koledníčci. Fara, byla místem, kde se koledníčci mohli obléct do "královských hábitů", převzít tříkrálové korunky, občerstvit se, zahřát, pozdravit s jinými "králi" a podělit se o zážitky z tříkrálového koledování. "Žádný z koledníků neodejde bez toho, aby dostal svačinku na cestu. Tady na faře pak máme potřebné zázemí, aby si mohli dát teplý guláš nebo aspoň polévku. Alespoň tak můžeme ocenit to, jak si jich vážíme." dodává I. Lenfeldová

První koledníčci se scházeli na faře už ráno kolem osmé hodiny. Od hlavní organizátorky Tříkrálové sbírky na Konicku p. Nadi Páleníkové převzali zapečetěné pokladničky a osvědčení, tříkrálové hvězdy, cukříky, kalendáře a posvěcenou křídu, aby mohli být rozvezeni do vesnic a potěšit svým zpěvem a koledou "My tři králové jdeme k Vám..." všechny domovy v regionu působnosti Charity Konice. Koordinátorem TS je p. Bc Jaroslav Procházka Dis.,který také stojí za tříkrálovou sbírkou už čtrnáctým rokem a pomáhá zajistit zázemí pro koledníky.

Z fary rozváželi pracovníci Charity krále do vesnic, kde měli během sobotního dne koledovat. "Tam, kde se nenajdou koledníci přímo z místa, zajíždíme z Konice. Za léta, co Tříkrálovou sbírku organizujeme, je s námi i spoustu těch, co každoročně přichází pomoct s koledováním. Ti, co na začátku byli malými "králíčky", jsou dnes už vedoucími skupinek a s nimi nám dorůstá další generace koledníku. Před všemi je třeba smeknout.", netají se úctou k těm, co s koledou jdou dům od domu prosit o finanční příspěvek na podporu potřebným ředitelka Charity MUDr. Irena Lenfeldová.

Koledníčci v našem regionu postupně odrůstají, ale stále přibývají další, kteří se rádi zapojí po vzoru svých starších kamarádů a mnohdy již i rodičů do této krásné charitativní akce.

I přes nepříznivé počasí a déšť byli Tříkráloví koledníčci stateční. Odměnou jim byla radost z toho, že se stále najdou lidi dobré vůle, kteří jim otevřou dveře a s radostí přispějí finančním obnosem na pomoc těm nejpotřebnějším.  

Letos bylo zapečetěno 106 tříkrálových pokladniček na 31 příslušných obecních úřadech. Koledovalo se v 63 obcích. Do ulic vyrazilo asi 350 tříkrálových koledníků v 90ti skupinkách.

Setkání na faře v Konici bylo velmi příjemné, nechyběla ani každoroční sázková kancelář, kde si mohli koledníci tipovat, jaká bude konečná vykoledovaná částka letošní Tříkrálové sbírky na Konicku. Výhru za správný tip si pak výherce převezme na kluzišti v Konici, které je pro koledníky zdarma otevřeno 2. února 2012 od 14 - 16h.

 

 

Děkujeme Vám všem, kdo nám pomáháte při koledování !

Děkujeme Vám všem, kdo na sbírku přispíváte finančním obnosem !

Děkujeme všem, kdo sbírku připravujete !

Děkujeme Vám všem, kterým nejsou lhostejní ti nejpotřebnější !

 

TS 2013 - požehnání pro koledníky

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám.

Tříkrálová sbírka probíhá na Konicku, jak je již dlouholetou tradicí v období, kdy si Tři krále připomínáme.

 

V Konickém regionu proběhne sbírka ve dnech:

4. - 6. 1. 2013.

4. 1. 2013 v 18:00 budeme slavit mši sv., při níž dostanou požehnání na cestu všichni "tři králové", budou posvěceny křídy, které dostanou koledníci, když budou vyrážet směrem k vašim domovům.

5. 1. 2013 v 7:30 - 8:00 je sraz všech koledníků na konické faře.

 

 

TKS 2013 - hledáme nové koledníky

 


 

Tříkrálová sbírka 2012

Sledujte Tříkrálový koncert 8. ledna 2012 v 18:00 hod. v přímém

přenosu na ČT1.
Uvidíte Hradišťan, Václava Neckáře a Bacily, No Name, Debbi,

Martina Haricha a další.

O sbírce čtěte na 
www.trikralovasbirka.cz a pište na jejím 

facebooku.

Dárcovská sms ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.

Cena sms je 30 Kč, z toho 27 Kč obdrží Charita. 

Více na www.darcovskasms.cz

DĚKUJEME!

 

- Setkání na kluzišti

- Nábor 2012 v okolních vesnicích

- Tříkrálový koncert 2012 - pozvánka pro koledníky 

fotogalerie TKS 2012 

 


 

Tříkrálová sbírka 2011 Charita Konice


Budova konické fary se stala 8.1.2011 již po jedenácté dispečinkem a stanovištěm tříkrálových koledníků. Odtud vycházela a nebo vyjížděla většina našich králů se svými zapečetěnými pokladničkami ke koledě. Při návratu je čekalo pohoštění ve formě proslaveného tříkrálového guláše z Bohuslavic. O společnou radost i obavy jsme se podělili při závěrečném setkání v odpoledních hodinách ve farní společenské místnosti. Při rozchodu koledníků do svých domovů, které provázela radost ze společně prožitého náročného dne, udělil konický děkan otec Milan Ryšánek našim králíčkům požehnání na další cestu životem.

Při rozpečetění jsme se s radostí seznámili s finančními výsledky tříkrálové sbírky 2011. V 63 obcích Konicka (31 obecních úřadů) charita vykoledovala 407403 Kč.

Na koledě spolupracovalo 77 vedoucích skupinek, asi 300 malých koledníčků a nesli 100 zapečetěných pokladniček.

Naší odměnou pro malá „veličenstva“ je společné sportovní odpoledne na bruslích v kryté hale konického sportovního areálu dne 22.1.2011, která je pronajata pro naše koledníky mezi 14 – 16 hodinou.

Vzkazujeme našim králíčkům a spolupracovníkům: Těšíme se na Vás, přijďte se s námi vydovádět!!!

Výsledky TS 2011 

Fotogalerie: TKS 2011

 

Využití prostředků z Tříkrálové sbírky 2011

Účelem sbírky je: "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla." V Konickém regionu probíhá sbírka každý rok. Sbírka bývá zahájena mší svatou s požehnáním koledníkům v Konickém farním kostele.

 

V oblasti Konicka probíhá koledování již od roku 2000. V roce 2011 proběhla Tříkrálová sbírka ve dnech 7. - 9. 1. 2011. Po požehnání koledníkům 6.1.2011 ve farním kostele konickým děkanem P. Milanem Ryšánkem, se rozešli malí králové na koledu. Za dohledu vedoucího sbírky Bc.Jaroslava Procházky a jeho asistentky Naděždy Páleníkové našla TK sbírka své bezpečné zázemí tradičně v budově konické fary. Koledování proběhlo v 63 obcích, kde bylo zapečetěno 100 pokladniček ve 31 obecních úřadech. Koledníci vykoledovali částku: 407.403,- Kč

 

Tyto prostředky byly odeslány na konto tříkrálové sbírky 66008822/0800, variabilní symbol 7011 na účel: "pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla."

 

Charita Konice děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek z řad dospělých a široké veřejnosti Konicka, za důstojné přijetí tříkrálových skupinek i finanční dary určené na charitativní účely.

 


Využití prostředků vykoledovaných Charitou Konice při TS 2011:


Zahraniční pomoc a režie CHČR 171.110,- Kč

Na záměry Charity Konice 236.293,- Kč

 

1. Spoluúčast na bezbariérovém řešení DPS Bohuslavice.

Charita Konice uspěla v první výzvě Nadace Partnerství realizovaném v rámci programu švýcarsko-české spolupráce s projektem „Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientů se sníženou mobilitou“. V současné době je v objektu instalován pouze vnitřní výtah, který ovšem neumožňuje přepravu imobilních klientů s plynulým a bezpečným přechodem do venkovních prostor DPS. Prostředkem k dosažení cíle projektu je vybudování vnějšího výtahu pro přesun imobilních klientů do vnějších prostor zařízení, současně s umožněním pobytu v širší komunitě klientů DPS a účasti na společných aktivitách. Realizace projektu výrazně sníží rozdíl v možnostech využití vybavenosti DPS všemi klienty bez ohledu na jejich aktuální nebo i trvalý zdravotní stav. Podmínkou realizace je spolufinancování sub-projektu. Záměrem je částečně hrazena spoluúčast tohoto projektu částkou 155.493,- Kč.

 

2. Vybavení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.       

Charita Konice zapůjčuje svým klientům pro domácí hospicovou péči, těžké somatické stavy a imobilní klienty po příhodách CNS rehabilitační a kompenzační pomůcky. Ve spoluprácí s rodinami se umožní zajistit uživatelům kvalitní zbytek života i důstojné umírání v rodinném prostředí. Na vybavení půjčovny byly hrazeny pomůcky ve výši 60.800,- Kč.

 

3. Přímá sociální výpomoc.

Na doporučení sociálního odboru města, dětských lékařů a místním sociálním šetřením bylo zakoupeno ošacení, obutí a školní potřeby pro děti v potřebných rodinách v hodnotě 20 000,- Kč

 

www.trikralovasbirka.cz

Fotografie ze sbírek naleznete v naší Fotogalerii. TKS 2011

 

  

Tříkrálová sbírka 2010 

V roce 2010 je obecným účelem sbírky: “Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.“

V Konickém regionu proběhne sbírka ve dnech 8. až 10.ledna 2010. Sbírka bude zahájena mší svatou s požehnáním koledníkům 8.1.2010 v 17.00 v Konickém farním kostele.

Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.

 --- stáhnout plakát zde --- 

 Fotogalerie TKS 2010

 


 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2009

Vážení charitní přátelé! 
Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kteří jste přispěli do tříkrálové sbírky 2009 finančním darem na potřebné projekty charity u nás i v zahraničí a neméně i těm, kteří pomáhali při vlastní realizaci sbírky. Na cestu a koledu dostali malí králové Charity Konice požehnání při mši svaté 8. ledna od konického děkana P. Milana Ryšánka. 

Jako každý rok byl na konické faře "hlavní stan a štáb" organizátorů a veličenstev králů. Zde čekalo na všechny - vedle tepla domova a radosti ze společného dobrého díla - vynikající pohoštění (tradičně skvělý tříkrálový guláš a sekaná). Odpoledne se koledníci sešli, aby se podělili o svoje zážitky z koledování se svými kamarády. V oblast působení Charity Konice vyšly tříkrálové skupinky na koledu ve dnech 8. - 10. ledna. Na 31 obecních úřadech bylo zapečetěno 96 pokladniček pro 63 obcí děkanátu Konice. Více než 200 malých krásných koledníčků pod vedením 68 vedoucích skupinek vykoledovalo neuvěřitelnou částku - 401 659,-Kč. Charita Konice děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek a všem dobrovolným spolupracovníkům za jejich obětavost a osobní nasazení během Tříkrálové sbírky. Všem dárcům děkujeme a ujišťujeme je, že jejich dary budou smysluplně využity v sociální oblasti u nás i v zahraničí. 

V Tříkrálové sbírce Charity Konice 2009 se vybralo 401.659,- Kč!

 

 Fotogalerie TKS 2009

 


 

 

Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka probíhá v určených dnech kolem svátku Tří králů v první polovině ledna a je zahájena mší sv. spojenou s požehnáním koledníků v konickém kostele Narození Panny Marie. Po požehnání vyjdou malá veličenstva na koledu. Dispečink a servisní zázemí vytvářejí pro malé krále na konické faře vedoucí sbírky s mnoha charitními dobrovolníky. 
Koledování v oblasti Konicka probíhá v 63 obcích 31 obecních úřadů.

Celý tento výnos Tříkrálové sbírky je odeslán na účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny Praha č.ú. 33001122/0800, variabilní symbol 2007, specifický symbol 7011, na účel: „pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.“

Charita Konice děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek z řad dospělých a široké veřejnosti Konicka, za důstojné přijetí tříkrálových skupinek i finanční dary určené na charitativní účely.

 

Výsledky sbírek jednotlivých ročníků najdete v sekci aktuality.