Provozované služby

Program švýcarsko-české spolupráce – projekt BG-67-070

 

 Projekt jde do finále, do provozu byla uvedena plošina, klienti využívají i nové terapeutické pomůcky

 

Sub-projekt Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou v DPS Bohuslavice se blíží ke svému závěru. Díky Nadaci Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz), která je zprostředkovatelem finanční podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce (www.swiss-contribution.cz) se nám podařilo získat potřebné prostředky na zlepšení kvality služeb v Domě pokojného stáří Bohuslavice.

Prvotní záměr instalace vertikální zdvižné plošiny a nákupu zdravotnických prostředků pro zlepšení mobility klientů DPS byl bez navýšení rozpočtu rozšířen dokoupením dalších kompenzačních pomůcek. A to díky nižším než původně plánovaným pořizovacím cenám získaným na základě provedených výběrových řízení, zároveň také vstřícností zprostředkovatele dotace Nadací Partnerství. Formou nepodstatných změn projektu, které byly zprostředkovatelem akceptovány, se otevřela možnost kromě mechanických vozíků, polohovacího vozíku a elektrického zvedáku pořídit navíc ještě sprchovací lehátko a 3 typy chodítek. Což je jednoznačně pozitivní krok ke zlepšení komfortu klientů a nám umožňuje lepší efektivitu nabízené péče.

V říjnu vydané nezbytné kolaudační rozhodnutí nám dovolilo začít využívat v plném provozu zdvižnou vertikální plošinu – výtah propojující prostory DPS s venkovním areálem. Tím je umožněno imobilním klientům přesun i do přilehlé zahrady. Výběrovým řízením na nákup chodítek a jejich reálným nákupem pak bude během prosince završena celá realizační část sub-projektu.

Projekt Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou v DPS Bohuslavice výrazně přispěl ke zlepšení péče. Touto cestou získané prostředky jsou zhodnocovány ve prospěch klientů. Naopak bez možnosti grant využít bychom jen stěží zajišťovaly potřebné prostředky pro financování modernizace v tomto rozsahu z vlastních zdrojů.  

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

  

Sub-projekt Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou v DPS Bohuslavice

 

Díky Nadaci Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz), která je zprostředkovatelem finanční podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce (www.swiss-contribution.cz) se nám podařilo získat potřebné prostředky na výstavbu vertikální zdvižné plošiny. Ta poskytne přímé propojení mezi vnitřními prostorami DPS a venkovním areálem. Tím nabídne možnost plnohodnotného využití všeho, co DPS nabízí pro klienty se sníženou mobilitou, ať už dočasně nebo trvale.

Realizace projektu je nyní ve fázi provádění stavební části. Další součástí projektu je optimalizace materiálně-technického vybavení, což znamená obnovu a doplnění nezbytných pomůcek pro klienty – mechanické vozíky a elektrický zvedák pro snadnější manipulaci s imobilními klienty. Tato část projektu je v této chvíli naplněna a plánovaný materiál je již využíván.

Termín zakončení projektu je koncem roku 2012. Podle průběhu lze s jistotou říct, že všechny projektové záměry budou včas a v plném rozsahu realizovány. Díky donátorovi se tím v Domě pokojného stáří Bohuslavice zvýší komfort poskytovaných služeb.